Grashuis Grond- en Sloopwerken maakt de grond bouwklaar

Als u een goed stuk grond heeft om op te bouwen, is het van levensbelang dat voordat de eerste steen wordt gelegd, deze grond geschikt wordt gemaakt. De resten van oude constructies moeten verwijderd worden, de grond moet geëgaliseerd zijn en er mag geen risico zijn op verzakking. Grashuis Grond- en Sloopwerken voert al uw grondwerken uit in Groningen. 

Vakmensen met de juiste machines

Voor het bouwrijp maken van de grond moet een professionele partij deze vakkundig ophogen, afgraven en waar nodig verzetten . Soms is het nodig om grind of zand toe te voegen, zodat het geheel een betere fundering krijgt waarin water gemakkelijk wordt afgevoerd.

Voor grondwerk beschikt Grashuis Grond- en Sloopwerken over hydraulische graafmachines en 45-tons containerwagens. Bij omvangrijke opdrachten schalen we onze capaciteit op . Al onze medewerkers zijn gediplomeerd en ervaren met het bouwrijp maken van grond.

We beginnen elk project met een adviesgesprek en een grondige inspectie van het bouwterrein. We bespreken uw eisen en leveren advies over de te bewerken grond. Het ISO 9001-certificaat van DNV toont aan dat wij ons houden aan de normen van kwaliteitsmanagement in het verrichte werk. U weet dus zeker dat u bouwt op een stabiele basis.

Heeft u vragen? Wij zijn altijd bereikbaar.